Prijsvraag Woningbouwproject te Eagle

Dit item is gearchiveerd op 16-05-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens de volgende prijsvraag uit te schrijven: “Prijsvraag Woningbouwproject te Eagle”.
Conform prijsvraagdocument d.d. 6 maart 2019 - definitief.

Korte omschrijving van de prijsvraag:
Het vinden van een lokale projectontwikkelaar die de beste woningenwijk, conform opgegeven minimum eisen, en voor de modale en bovenmodale prijsklasse kan ontwerpen op het betreffende perceel domeingrond te Eagle.

Uitvoeringstermijn: conform tijdsplanning van projectontwikkelaar.

Het prijsvraagdocument is vanaf 11 maart 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 50,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 11 maart 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 20 maart 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 27 maart 2019.

De openbare inschrijving vindt plaats op 15 mei 2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. Overige vereisten opgenomen in het prijsvraagdocument.

Inschrijving dient te geschieden op de bij het prijsvraag-document gevoegde en gewaarmerkte naam- en adresbrieven. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties