Project leveren, installeren en configureren van HPE Alletra dHCI voor Directie Financiën

Dit item is gearchiveerd op 25-11-2023.

OPENBARE AANBESTEDING

“Project leveren, installeren en configureren van HPE Alletra dHCI voor Directie Financiën”

De Minister van Financiën en Cultuur is namens het Land Aruba voornemens om in het openbaar aan te besteden de Term of Reference “Project leveren, installeren en configureren van HPE Alletra dHCI voor Directie Financiën”.

Korte omschrijving van het werk:

Levering, installatie, configuratie en gebruiksklaar maken van HPE Alletra dHCI ten behoeve van de DirFin WAN

Ingangsdatum:

De ingangsdatum van het contract is bepaald op 1 januari 2024.

Werkomschrijving:

De werkomschrijving Terms of Reference “Project leveren, installeren en configureren van HPE Alletra dHCI voor Directie Financiën” (TOR) is vanaf  13 november 2023 verkrijgbaar bij de Directie Financiën, Camacuri 2, tegen betaling van AWG  50,00 door middel van pinpas bij de Front Office van Directie Financiën.

Inlichtingenvergadering:

De inlichtingenvergadering zal op 17 november 2023 om 9:00 uur ’s ochtends in de Vergaderzaal van Directie Financiën te Camacuri 2 plaatsvinden. De nota van inlichtingen zal op 21 november 2023  aan alle gegadigden digitaal worden toegezonden.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding vindt plaats op 24 november 2023 om 10:00 uur ’s ochtends op het kantoor van de Directie Financiën.

Inschrijving:

De offerte op dit werk dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen. Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier. De inschrijver moet bij zijn inschrijving een aantal documenten bijvoegen onder andere:

  • Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel van Aruba;
  • Verklaring van de Ontvanger.
  • Overige vereiste documenten zoals vastgesteld in de Term of Reference.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties