Renovatie en inrichting werkplaatsen te Colegio EPI

Dit item is gearchiveerd op 17-05-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Onderwijs namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling is voornemens in het openbaar aan te besteden – middels het Begrotingsfonds Restmiddelen FDA te financieren

Het project:

“Renovatie en inrichting werkplaatsen te Colegio EPI”

           

Korte omschrijving van het werk:

Het verbouwen en renoveren van de werkplaatsen.

Het Bestek is vanaf 16 april 2018 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3

De openbare aanbesteding vindt plaats op 16 mei 2018 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba (bewijs niet ouder dan 6 maanden);
  2. Bereidheidverklaring tot het afgeven van een bankgarantie van een lokale bank;
  3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen;
  4. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties