“Renovatie Trappen Plateau te Hooiberg”.

Dit item is gearchiveerd op 05-12-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Tourism Product Enhancement Fund  te financieren project: “Renovatie Trappen Plateau te Hooiberg”.

Volgens werkomschrijving DOW nr. 21 - 2019.

Korte omschrijving van het werk:

Renovatie van het groene trappen plateau te Hooiberg tot de grijze trappen. De renovatie zal in 3 fases uitgevoerd worden en bestaat uit ± 783 m2 betonnenvloer.

Uitvoeringstermijn: 45 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 21 november 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 50,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 21 november 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 25 november 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 27 november 2019.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 4 december 2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De L.O.A. AB 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties