Schoonmaakdiensten t.b.v. Directie Onderwijs

Dit item is gearchiveerd op 27-03-2021.

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Onderwijs namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling.is voornemens in het openbaar aan te besteden

Het project:

“Schoonmaakdiensten t.b.v. Directie Onderwijs”

Korte omschrijving van het werk:

Het schoonmaken en schoonhouden van Directie Onderwijs te John F. Kennedy Education Center, Stadionweg 37, Oranjestad.

Het Bestek is vanaf 18 februari 2021 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Stadionweg 37.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 26 maart 2021 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Stadionweg 37 

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba (bewijs niet ouder dan 6 maanden)

2. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties