Schoonmaakwerkzaamheden Belfin-gebouw

Dit item is gearchiveerd op 09-05-2017.

OPENBARE  AANBESTEDING

De Minister van Financiën en Overheidsorganisatie is, namens het Land Aruba, voornemens in het openbaar aan te besteden, het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden voor het Belfin-gebouw.

Korte omschrijving van het werk:

Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden voor de Directie Financiën en Departamento di Impuesto in het Belfin-gebouw te Camacuri 2.

Ingangsdatum:

De ingangsdatum van het contract is bepaald op 1 juli 2017. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor een periode van drie (3) jaar.

Werkomschrijving:

De werkomschrijving Terms of Reference “Aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden Belfin-gebouw” (TOR), is vanaf 29 maart 2017 verkrijgbaar bij de Directie Financiën, Camacuri 2, Oranjestad tegen betaling van AWG 50,=. De betaling dient contant via ATM te worden voldaan bij de kassa van Directie Financiën of op één van de volgende bankrekeningen onder vermelding van “TOR – Openbare aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden”.

Aruba Bank                               - bankrekeningnr. 12.23.353

RBC Royal Bank                       - bankrekeningnr. 7700000030711039

Caribbean Mercantile Bank        - bankrekeningnr. 613.510.02

Bij betaling via de bank dient een bewijs van betaling te worden overgelegd bij Directie Financiën gedurende kantooruren ter verkrijging van de bovengenoemde TOR.

Inlichtingenvergadering:

De inlichtingenvergadering zal op 10 april 2017 om 9:00 uur ‘s ochtends in de vergaderzaal van Directie Financiën te Camacuri 2 (2e verdieping) plaatsvinden.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding vindt plaats op 8 mei 2017 om 11:00 uur ‘s ochtends op het kantoor van Directie Financiën te Camacuri 2 (2e verdieping).

Inschrijving:

De offerte op dit werk dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen. Inschrijving dient te geschieden op het bij het TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving een aantal documenten overleggen onder andere:

  • bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel van Aruba;
  • verklaring van het Departement der Belastingen;
  • enoverige vereiste documenten zoals vastgelegd in de TOR.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties