Transportwerkzaamheden van tenten en podiums voor het jaren 2017 en 2018

Dit item is gearchiveerd op 27-05-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Integratie en

Infrastructuur is voornemens in het openbaar aan te besteden.

Het project::

“Transportwerkzaamheden van tenten en podiums t.b.v. Dienst Openbare Werken DOW voor het jaren 2017 en 2018”

Volgens bestek D.O.W. -nr. 20, dj. 2016

Korte omschrijving van de werkzaamheden: Het ophalen, transporteren van tenten en podiums vanaf de opslagplaats van de Dienst Openbare Werken (DOW) te Tarabana en opstellen hiervan op verschillende lokatie op het eiland, na gebruik demonteren, terug transporteren en opslaan bij de opslagplaats van DOW te Tarabana gedurende de jaren 2017 (vanaf contract datum) en 2018.

Het bestek is vanaf 4 mei 2017 verkrijgbaar bij het Secretariaat van de Directie van D.O.W. (op de 2e verdieping), tegen betaling van Afl.200,00.

De betaling moet worden voldaan bij de kassier van de Dienst voor Openbare Werken DOW (Infra gebouw, begane grond).

Inlichtingen worden verstrekt op 9 mei 2017 om 10.00 vm. te DOW (Infra gebouw, vergaderzaal 1 ste verdieping).

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 11 mei 2017.

De openbare aanbestedingen vinden plaats op 26 mei 2017. om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur van de Dienst voor Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

1.Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Inschrijving dient te geschieden op het aan het bestek toegevoegde en  gewaarmerkte inschrijvingsbiljet. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties