Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden d.m.v. een mobiele hoogdruk- en vacuüminstallaties aan drie (3) Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Dit item is gearchiveerd op 30-04-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie is voornemens in het openbaar aan te besteden.

Het project:

Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden door middel van een mobiele hoogdruk- en vacuüminstallaties aan drie (3) Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) Bubali, Parkietenbos, Zeewijk en achttien (18) gemalen gedurende de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019”.

Volgens bestek D.O.W. -nr. 12, dj. 2015

Korte omschrijving van het werk:

“Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden door middel van een mobiel hoogdruk- en vacuüminstallatie aan drie (3) Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) Bubali, Parkietenbos, Zeewijk en achttien (18) gemalen gedurende de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019".

Het bestek is vanaf 8 april 2016 verkrijgbaar bij het secretariaat van de Directie van D.O.W. (op de 2e verdieping) tegen betaling van Afl. 750,00.

De betaling moet worden voldaan bij de kassier van de Dienst Openbare Werken DOW (Infra gebouw, begane grond).

Inlichtingen worden verstrekt op 12 april 2016 om 10.00 v.m. te DOW.

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 15 april 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 29 april 2016 om 11.00 v.m. op het kantoor van de Directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel overleggen.

Inschrijving dient te geschieden op het aan het bestek toegevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsbiljet.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties