Uitvoering van preventieve schoonmaakwerkzaamhed  aan het riool / afwateringstelsel van Aruba

Dit item is gearchiveerd op 11-02-2017.

Openbare Aanbesteding

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door het Land Aruba te financieren

project: “Uitvoering van preventieve schoonmaakwerkzaamhed  aan het riool / afwateringstelsel van Aruba”.

Volgens bestek DOW nr.11 - 2016.

Korte omschrijving van het werk:                                      

Het werk bestaat uit schoonmaak/reiniging van ronde leidingen met diverse buis diameters en bijbehorende controle putten/kolken en bakprofielen/duikers door middel van een mobiele hoge druk- en vacuüm installatie.

Uitvoeringstermijn: 3 jaar (36maanden)  na datum van opdrachtbrief, incl. bestelling tijd.

Het bestek is vanaf 24 januari 2017 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 200,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 24 januari 2017  te DOW bij het

Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 30 januari 2017 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 1 februari 2017.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 10 februari 2017 om 11.00 uur v.m.

op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba  (niet ouder dan 6 maanden).
  2.  De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  3.  Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  4.  Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties