Upgrading Parkeerterrein Santa Filomena Kerk te Paradera

Dit item is gearchiveerd op 22-06-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Land Aruba te financieren project:

“Upgrading Parkeerterrein Santa Filomena Kerk te Paradera”.
Volgens bestek DOW nr. 03 - 2019.

Korte omschrijving van het werk:

Het vernieuwen van het parkeerterrein, aanbrengen van groenvoorziening, irrigatiesysteem, straatverlichting, renoveren van het Sta. Filomena Plein en aanbrengen van een bushaven gelegen aan de toegangsweg.

Uitvoeringstermijn: 80 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 22 mei 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 750,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 22 mei 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 27 mei 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 3 juni 2019.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 21 juni 2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties