Upgrading Weg Brickell Bay – Hostaria Da Vittorio

Dit item is gearchiveerd op 27-04-2018.

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Aruba Tourism Authority  te financieren project: “Upgrading Weg Brickell Bay – Hostaria Da Vittorio”.

Volgens bestek DOW nr. 18 - 2017.

Korte omschrijving van het werk:

Het  verharden van bermen, aanbrengen van groenvoorzieningen en straatverlichting.

Uitvoeringstermijn: 100 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf  28 maart  2018 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Awg 350,-.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf  28 maart  2018 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 4 april  2018  om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 10 april  2018.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 26 april  2018 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties