“Vernieuwing dakbedekking & nieuwe omheining t.b.v. de Politie Opleidingsinstituut te San Nicolas”.

Dit item is gearchiveerd op 26-09-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Justitie, Veiligheid en Migratie is voornemens in het openbaar aan te besteden het door het Land Aruba te financieren project:

 “Vernieuwing dakbedekking & nieuwe omheining t.b.v. de Politie Opleidingsinstituut te San Nicolas”.

Volgens bestek: DOW nr. 12, dj. 2019.

Korte omschrijving van het werk:

  1. Renovatie van de bestaande dak (t.p.v. de binnen gangen),
  2. Nieuwe terreinomheining.

Uitvoeringstermijn: 30 werkbare dagen na datum van aanvang, excl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 09 september 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 250,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 09 september 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 11 september 2019 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 13 september 2019.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 25 september 2019 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers;
  5. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties