Vernieuwing van de Onderwijsprogramma’s EPI-EPB-OAA in relatie tot de ontwikkeling van de Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur

Dit item is gearchiveerd op 08-09-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens om in het openbaar aan te besteden, het middels de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren project:

“Vernieuwing van de Onderwijsprogramma’s EPI-EPB-OAA in relatie tot de ontwikkeling van de Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur”.

Korte omschrijving van het werk:

Ondersteuning bieden op het gebied van (1) ontwikkelen van een visie- en beleidsdocument, en een meerjarenplan  voor het beroepsonderwijs, (2) vernieuwen van onderwijsprogramma’s EPI-EPB-OAA, (3) het trainen van docenten en train-de-trainers tot experts in het verzorgen en vormgeven van het beroepsonderwijs met als benchmark Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur (BKS) en Internationale Standaarden.

Dit project is onderdeel van de Directie Onderwijs Volwasseneneducatieprogramma “effectieve, coherente en integrale 2e en 3e kans scholing en vorming.

De Terms of Reference (ToR) is vanaf 13 juli 2015 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs, tegen betaling van Afl. 50,-. De betaling dient contant te worden voldaan bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Inlichtingen worden verstrekt op 24 juli 2015 om 10:00 uur voormiddag ten kantore van de Directie Onderwijs, Cumana 69 (Codemsa gebouw). Inlichtingen dienen schriftelijk per mail te worden aangevraagd bij de contact persoon. Uiterlijke datum voor indiening verzoek om inlichtingen is 24 juli 2015 om 10:00 uur.

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 10 augustus 2015 en is vanaf die datum verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3 en wordt via e-mail verstuurd naar alle gegadigden.

De inschrijving geschiedt uitdrukkelijk door middel van één inschrijfformulier per inschrijving en dient uiterlijk op 7 september 2015 om 11:00 uur middels 1 origineel en 2 kopieën van alle verzochte documenten bij de Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3 te zijn ingeleverd in de daarvoor bestemde bus. De openbare aanbesteding vindt plaats op 7 september 2015 om 11.00 uur voormiddag op het kantoor van de Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Gestanddoening termijn is negentig (90) kalenderdagen na de datum van inschrijving.

De directievoering zal in handen zijn van de Directie Onderwijs. Op de ToR zijn de Nederlandse UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing.

De inschrijver moet bij de inschrijving het volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring van een erkende bank of van een erkende financiële borginstelling tot het afgeven van een bankgarantie van 10% van de inschrijfsom bij gunning van het project.
  3. Andere vereisten zoals opgenomen in de ToR.

Contactpersoon:         Undina Harms, Projectleider Volwasseneneduccatie

                                        telefoon: (297) 582-3360 ext. 132

                                        e-mail adres: undina.harms@ea.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties