Verzekeringspakket voor in Nederland studerende Arubaanse studenten met een Arubalening.

Dit item is gearchiveerd op 25-05-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden:  

Het project:

Verzekeringspakket voor in Nederland studerende Arubaanse studenten met een Arubalening.

Volgens Terms of Reference: “Verzekeringspakket voor in Nederland studerende Arubaanse studenten met een Arubalening (2018-2019)”.

Korte omschrijving van het werk:

Het aangaan van een verzekeringspakket voor Arubaanse studenten studerend in Nederland met een Arubalening.

De Terms of Reference is vanaf 16 april 2018 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Inlichtingen worden verstrekt op 3 mei 2018 om 10:00 uur, bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De Nota van Inlichtingen is vanaf 14 mei 2018 bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 24 mei 2018 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van Directie Onderwijs. De gestanddoenings-termijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  3. Andere vereisten zoals vastgelegd in de TOR.

Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties