Vestigen Cafetaria MFA Savaneta

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2018.

Cafetaria MFA Savaneta

Het vestigen van een “cafetaria” in een MFA heeft als doel het creëren van een gezellige plek en sfeer in de MFA waar de klanten tijdens het wachten versnaperingen kunnen consumeren.

Dit maakt hun ervaring bij de MFA aangenamer. De klanten die gebruik maken van een dienst in  een MFA, waarbij men in een rij moet staan wachten, kunnen nu op een rustige en gezellige manier op hun beurt wachten.

Het TOR is vanaf 10 augustus 2018 verkrijgbaar bij MFA Savaneta.

Inlichtingen worden verstrekt op 24 augustus 2018 om 10.00 am te MFA Savaneta gelegen aan Savaneta 121-F.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 31 augustus 2018 om 10.00 am te MFA Savaneta gelegen aan Savaneta 121-F.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

1. Bewijs van inschrijving in het register van Kamer Van Koophandel;

2. Overige vereisten zijn opgenomen in het TOR.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties