Volwasseneneducatie - vernieuwen materialen Openbare Avondleergangen – Commercial Refrigeration Trainer

Dit item is gearchiveerd op 22-02-2015.

 OPENBARE AANBESTEDING


Het Land Aruba is voornemens om in het openbaar aan te besteden, het middels de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren project:

“Volwasseneneducatie - vernieuwen materialen Openbare Avondleergangen – Commercial Refrigeration Trainer”

Korte omschrijving van het werk:
Het project behelst de vernieuwing van educatief materiaal voor Openbare Avondleergangen Aruba (OAA), specifiek voor het opleidingsprogramma Koeltechniek. De Commercial Refrigeration Trainer is een geavanceerde unit die gebruikt wordt om studenten op een veilige wijze te trainen op het gebied van air conditioning systemen en commercial refrigeration. Het gaat in dit project om het het leveren, installeren en uittesten van een commercial refrigeration trainer.

De Terms of Reference (ToR) is vanaf 12 januari 2015 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs, tegen betaling van Afl. 50,-. De betaling dient contant te worden voldaan bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Inlichtingen worden verstrekt op vrijdag 23 januari 2015 om 10.00 uur voormiddag bij Directie Onderwijs
De nota van inlichtingen is vanaf vrijdag 6 februari 2015 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.
De openbare aanbesteding vindt plaats op maandag 20 februari 2015 om 10.00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van Directie Onderwijs. De gestanddoeningstermijn is negentig dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring van een erkende lokale bank of van een erkende lokale financiële borginstelling tot het afgeven van een bankgarantie van 10% van de inschrijfsom bij gunning van het project.
  3. andere vereisten zoals opgenomen in de ToR.

Contactpersoon:  Marian Abath-Nieskens
                                Tel. 5823360 (ma, wo, vr)
                                Email. Marian.nieskens@ea.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties