Ziektekosten- en ZIP verzekering voor de in Nederland studerende Arubaanse studenten met een Arubalening

Dit item is gearchiveerd op 04-12-2014.

OPENBARE AANBESTEDING


Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project:
Ziektekosten- en ZIP verzekering voor de in Nederland studerende Arubaanse studenten met een Arubalening

Volgens Terms of Reference: “Ziektekosten- en ZIP verzekering voor de in Nederland studerende Arubaanse studenten met een Arubalening”

Korte omschrijving van het werk:
Het aangaan van een nieuwe ziektekosten- en ZIP verzekering voor Arubaanse studenten die met een Arubalening in Nederland studeren.

De Terms of Reference is vanaf  7 november 2014 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Inlichtingen worden verstrekt op 14 november 2014 om 10:00 uur, bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.
De Nota van Inlichtingen is vanaf 21 november 2014 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 3 december 2014 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van Directie Onderwijs. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidsheidverklaring tot het afgeven van een bankgarantie van een lokale bank.
  3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  4. Andere vereisten zoals vastgelegd in de TOR.

Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties