Bestuur & organisatie

Aruba maakt deel uit van het Nederlandse Koninkrijk. De Gouverneur is de vertegenwoordiger van de Koning op Aruba. Om de 4 jaar worden de volksvertegenwoordigers gekozen die zitting nemen in de Staten (het Parlement). De Staten samen met de Sociaal Economische Raad (SER), de Raad van Advies (RVA) en de Algemene Rekenkamer (AR) vormen de Hoge Colleges van Staat en het zijn onafhankelijke organen van de regering. De regering bestaat uit de Gouverneur en ministers.

De Arubaanse overheid (Land Aruba) verzorgt o.a. het maken van beleid en wetten en het bepalen van de financiële gevolgen ervan.

Bestuur & organisatie is als volgt ingedeeld:

  Aruba en het Koninkrijk

  Staten

  Colleges van Staat

  Regering

  Ministeries

  Landsverordeningen (wetten), incl. begrotingen