01.04. Vaste colleges van advies*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0104GT92.003          Landsverordening Raad van Advies:
                                     Wijziging: 1992 108

                                     Uitvoering:
                                     0104AB02.100  Landsbesluit schadeloosstelling leden
                                     Raad van Advies**
                                     Wijziging: 2009 49
0104GT98.020          Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (Pos.
                                     698):
                                     Wijziging: 2003 57; 2008 63 (inwtr. 2008 65)

                                     Uitvoering:
                                     0104AB88.013  Landsbesluit remuneratie leden
                                     Algemene Rekenkamer (uitv. art. 8, eerste lid):
                                     Wijziging: ***2002 3; 2013 26                                      
0104AB98.065           MinisteriĆ«le beschikking tot
                                     openbaarmaking van het reglement van orde voor de
                                     Algemene Rekenkamer Aruba (uitv. art. 10)****
0104AB87.103          Landsverordening Sociaal- Economische Raad:
                                     Wijziging: 1999 12 (Inwtr. 1999 57)

                                     Uitvoering:
                                     0104AB89.005  Lham. t.u.v. art. 18:
                                     Wijziging: 1997 44
0104AB01.073          Rechtspositiebesluit Arubaans lid van de Raad van State
                                     van het Koninkrijk*****

* In de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB. 1993 45) staat voorzien
van een vaste college van advies in de vorm van een bezwaaradviescommissie
** Het Lham. t.u.v. art. 7 (AB. 1989 38: 0104AB89.038) is hierbij ingetrokken; Het
nieuwe landsbesluit werkt terug tot en met 1 november 1994; de wijziging zoals
opgenomen in AB. 2009 49 werkt terug tot en met 1 januari 2008
*** 2002 3       : In deze wijziging is een citeertitel aan het bestaande lham gegeven; deze
                     wijziging werkt gedeeltelijk terug tot en met 4 november 1994
2013 26     :deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2008
**** Doet (PB. 1960 142) (Pos. 699) vervallen
***** Ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties