02.03. Landsbedrijven

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0203AB99.005          Beheersverordening DOW (Pos. 671)
                                     Wijziging: 2013 30
                                          
0203GT01.021          Landsverordening afsplitsing begroting DOW (Pos. 670)

 

*    Voor Telecommunicatiebedrijf zie IX.10
De Beheersverordening Luchthavendienst (AB. 1976 21) (Pos. 677) is ingetrokken bij de Landsverordening verzelfstandiging luchthaven (AB 1996 82). De Landsverordening afsplitsing begroting Luchthavendienst (AB. 1976 20) (Pos. 676) is ingetrokken bij de Landsverordening verzelfstandiging luchthaven (AB 1996 82). De Landsverordening van 28 december 1990 tot aanwijzing van de Afdeling Administratie Ontwikkelingsprojecten als landsbedrijf en tot vaststelling van daarmee samenhangende bepalingen (Ab. 1990 105) is ingetrokken bij de Landsverordening opheffing LOP (AB 2006 70).

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties