02.15. Subsidie

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0215GT90.034          Subsidieverordening instellingen van openbaar nut (Pos. 557)
                                     Wijziging: 1997 34; 1999 37

                                     Uitvoering:
                                    1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 12a, vierde lid)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties