03.02. Georganiseerd overleg*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0302AB92.103          Landsbesluit zetelverdeling commissie G.O.A. 1992
                                    (uitv. art. 102, tweede lid, van de L.M.A.)

 

* Zie ook XIII.5 en XVII.1 voor bepalingen inzake georganiseerd overleg
Het Landsbesluit georganiseerd overleg ambtenarenzaken (Pos. 716) (AB. 1954 7) is ingetrokken bij AB. 2002 57

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties