03.03. Benoeming en beëindiging der dienstbetrekking

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0303GT96.046          Landsverordening houdende de mogelijkheid tot
                                     benoeming van vreemdelingen in bepaalde ambten
                                     (Pos. 721)
0303GT93.045          Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren (Pos.
                                     722)
                                     Wijziging: 1995 31; 2000 16; 2005 30 (inwtr. 2010 101)*
                                     2014 58 (inwtr. 2014 78)

                                     Uitvoering:
                                     0303GT96.056  Lham. t.u.v. art. 8 (Pos. 790)
0303GT96.048          Landsverordening leeftijdsgrens werknemers,
                                     Landsloterij, Sociale Verzekeringsbank en
                                     Volkskredietbank van Aruba (Pos. 723)
                                     Wijziging: 2005 30 (inwtr. 2010 101)**
                                     Uitvoering:
                                     Pos. 791 Lham. t.u.v. art. 7 (PB. 1972 235)
0303AB88.095          Landsverordening uitkering vrijwillige uitdiensttreding***
0303AB95.025          Landsverordening uitkering bedrag-ineens (inwtr. 1995
                                     29)****
0303AB00.030          Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (m.v. 2000 30a)
                                     Wijziging: 2005 30 (inwtr. 2010 101); 2014 58 (inwtr.  2014 78); 2021 43
                                     Uitvoering:
                                     0303AB00.031  Lb. t.u.v. art. 2, eerste lid******
                                     2006 50 Lb. t.u.v. art. 2, eerste lid*******

* De tekst van de wijziging zoals opgenomen in AB 2005 30 is ook in AB 2005 2 gepubliceerd; vermeld wordt enkel AB 2005
** Idem
*** Van toepassing op vrijwillig ontslag uit landsdienst, genomen vóór 1-1-1990; De wijziging  zoals opgenomen in AB 1992 18 is ingetrokken bij AB 2000 101 (inwtr. AB 2000 102) en is nooit in werking getreden 
**** Van toepassing op vrijwillig ontslag uit landsdienst, genomen vóór 1-7-1995; de Regeling terugbetaling bedrag-ineens (AB. 1998 no. 29) (uitv. art. 7, eerste lid, van deze landsverordening) is vervallen m.i.v. 1 oktober 2000
***** Zie eerste en tweede voetnoot
****** Bepaalt dat de periode van twee maanden ingaat op 1 september 2000
******* Bepaalt dat een nieuwe periode van twee maanden ingaat op 1 oktober 2006
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties