03.04. Gezag over het personeel

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


Pos. 634                      Instructie personeel gevangeniswezen (PB. 1958 19)
2003 GT 1                   Instructie inzake beheer en administratie van gelden bij
                                      de Directie Onderwijs (Pos. 702)
2003 GT 8                   Instructie directeur van de Dienst Openbare Werken (Pos. 728)
0304GT03.003           Instructie administrateur van de Dienst Openbare
                                      Werken (Pos. 729)
Pos. 730                      Instructie directeur van de Luchthavendienst (AB. 1977 5)
Pos. 731                      Instructie administrateur van de Luchthavendienst (AB. 1977 6)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties