04.01. Algemene bepalingen der belastingen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0401AB04.010          Algemene landsverordening belastingen*
                                     (inwtr. 2004 12)
                                     Wijziging: 2005 39 (inwtr. 2005 40); 2005 77
                                     (inwtr. 2005 85); 2006 83; 2007 112; 2008 63
                                     (inwtr. 2008 65); 2011 13 (inwtr. 2011 14); 2012 54
                                     (inwtr. 2013 15); 2013 43; 2013 46; 2013 86; 2014 11
                                     (inwtr. 2014 12); 2014 54; 2014 75; 2015 60; 2017 74;
                                     2108 34; 2019 21; 2019 79; 2020 156 (inwtr. 2020 172);
                                     2021 43; 2022 161

                                     Invoering:**
                                     0401AB04.011  Invoeringsverordening ALB (inwtr. 2004 12)
                                     Uitvoering:
                                     0401AB06.026  MR. t.u.v. art. 3b, derde lid
                                     2006 81  Regeling minimumbedrag restitutie (uitv. art.
                                     11, vierde lid)
                                     0401AB03.096  Regeling fiscale behandeling
                                     secundaire arbeidsvoorwaarden (uitv. art. 30, onderdeel
                                     a)***
                                     Wijziging: 2005 82; 2006 78
                                     0401AB05.083  Gezamenlijke regeling AOV/AWW en
                                     loonbelasting 2006 (uitv. art. 30, onderdeel a)****
                                     0401AB06.079  Regeling voorschriften loonbelastingheffing
                                     (uitv. art. 30, onderdeel a)
                                     0401AB10.096  Regeling inkomstenbelastingtabel 2011
                                     (uitv. art. 30, onderdeel a)
                                     0401AB05.081  Regeling inkomstenbelastingtabel 2006
                                     (uitv. art. 30, onderdeel b)
                                     0401AB06.080  Regeling inkomstenbelastingtabel 2007
                                     (uitv. art. 30, onderdeel b)
                                     0401AB07.019  MR. t.u.v. art. 30, onderdeel b*****
                                     0401AB10.094  MR. t.u.v. art. 30, onderdeel b******
                                     0401AB11.003  MR. t.u.v. art. 30, onderdeel b*******
                                     2018 73             MR. t.u.v. art. 30, onderdeel b4
                                     2019 32             MR. t.u.v. art. 30, onderdeel b
                                     0401AB13.017  Landsbesluit bijzondere
                                     opsporingsambtenaren 2012
                                     (uitv. art. 73, tweede lid)

0401AB17.074            Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen5

                                    Uitvoering:

                                    2018 33  Regeling aanwijzing bevoegde functionaris

                                    2017 76 Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard (uitv. art. 6)6

* Voor een afwijking van artikel 3a, tweede lid, zie AB 2006 27
AB. 2011 13: werkt terug tot en met 1 januari 2011
AB. 2013 46: werkt terug tot en met 1 januari 2013
** De Regeling minimumbedrag restitutie (uitv. art. 11, vierde lid) (AB. 2006 81) is vervallen aangezien de basisbepaling bij de lv. van 18 december
Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11) 
*** Deze regeling blijft van kracht als uitvoering van 30, onderdeel a, van de Algemene landsverordening belastingen (AB. 2004 10) (zie art. XIV van de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11) 
**** De Gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting (AB. 1993 GT 23 0401GT93.023) is hierbij ingetrokken 
***** Werkt terug tot en met 31 maart 2006
****** Werkt terug tot en met 1 januari 2008
******* Werkt terug tot en 14 december 2009
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties