04.17. Accijnzen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0417GT 89.056          Landsverordening accijns minerale oliën (Pos. 82)
                                      Wijziging*: 1994 3; 1997 33, 34; 2002 87; 2006 58; 2013 46

                                      Uitvoering:
                                      0417GT88.028  Lham. t.u.v. art. 1a (Pos. 83)
                                      1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 5a, vierde lid)
                                      2013 17  Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren
                                      2012 (uitv. art. 14, tweede lid)**


0417GT91.027          Landsverordening accijns op gedistilleerd (Pos.84)
                                     Wijziging***: 1994 3; 1997 33, 34;
                                     2002 87; 2010 100; 2013 46

                                     Uitvoering:
                                     0417GT90.024  Lham. t.u.v. art. 3 (Pos. 85)
                                     0417GT89.057  Lham. t.u.v. art. 5, 8 en 18 (Pos. 86)
                                     0417GT89.032  Landsbesluit doorvoer accijnsgoederen en
                                     sigaretten (uitv. art. 36) (Pos. 79)
                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 64b, vierde lid)
                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere
                                     opsporingsambtenaren 2012 (uitv. art. 79, tweede lid)****
0417GT93.020          Landsverordening accijns op bier (Pos. 87)
                                     Wijziging:***** 1994 3; 1997 33, 34; 2002 87;
                                     2010 100; 2013 46

                                     Uitvoering:
                                     0417AB97.007  MR. t.u.v. art. 9, eerste lid
                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 15a, vierde lid)
                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere
                                     opsporingsambtenaren 2012
                                      (uitv. art. 24, tweede lid)******

0417GT89.031          Landsverordening accijns op sigaretten (Pos. 88)
                                      Wijziging:******* 1994 3; 1997 33, 34; 2002 87; 2010 100; 
                                      2011 26; 2012 59; 2013 46; 2014 11 (in-wtr. 2014 12);
                                      2022 162; 

                                      Uitvoering:
                                      0417GT91.005 Landsbesluit accijnszegels (Pos. 89)
                                      Wijziging: 1993 6
                                      1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 15b, vierde lid)
                                      2013 17  Landsbesluit bijzondere
                                      opsporingsambtenaren 2012
                                      (uitv. art. 26, tweede lid)********

   

AB. 2002 87:  bekrachtigd bij Lv. van 16 september 2003 (AB. 2003 78)
AB. 2013 46:  werkt terug tot en met 1 januari 2013 
**  Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken 
***  Zie de eerste voetnoot 
****  Zie de tweede voetnoot 
***** AB. 2002 87:  bekrachtigd bij Lv. van 16 september 2003 (AB. 2003 78)
AB. 2013 46:  werkt terug tot en met 1 januari 2013 
****** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
******* Zie de eerste voetnoot
******** Zie de tweede voetnoot
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties