04.18. Retributies en leges*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0418GT88.004          Retributieverordening (Pos. 103)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2002 125
                                      Uitvoering:
                                      0418AB87.095  Algemeen retributie- en legesbesluit
                                      (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      Wijziging: 1990 18, 50, 55; 1998 23
                                      0418AB12.012  Regeling dienstverlening bestuurskantoren
                                      (uitv. art. 1, ond. E) 
                                      0418AB96.060  Retributie- en legesbesluit
                                      Veterinaire Dienst 1996 (uitv. art. 3, tweede lid)**
                                      Wijziging: 2006 68
                                      0418AB87.093  Retributiebesluit Centrale Dienst
                                      Brandweer (uitv. art. 3, tweede lid)***
                                      Wijziging: 1992 93
                                      0418AB87.068  Retributie- en legesbesluit Directie
                                      Volksgezondheid (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      Wijziging: 1992 15; 1992 109; 2008 21
                                      0418GT91.026  Retributiebesluit rioolafvoer
                                      (uitv. art. 3, tweede lid) (Pos. 109)
                                      Wijziging: 1995 24 (inwtr. 1997 33)
                                      0418AB87.017**** Retributiebesluit Nationale
                                      Bibliotheek (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      Wijziging: 1990 17
                                      0418AB87.057  Retributie- en legesbesluit
                                      Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkings­register
                                      (uitv. art. 3, tweede lid) (m.v. 1987 57a)
                                      Wijziging: 1991 65; 1992 5; 1993 31; 1996 29; 2000 95;
                                      2001 102; 2003 89; 2006 42; 2014 21; 2019 87; 2021 5;
                                      2021 168; 2021 207; 2022 35 
                                      0418AB03.004  Retributie- en legesbesluit Korps
                                      Politie Aruba 2002*******
                                      Wijziging: 2004 8; 2007 21;  2021 168
                                      0418AB88.124  Retributiebesluit Serlimar (uitv. art.
                                      3, tweede lid)
                                      Wijziging: 1990 88
                                      0418AB88.142  Retributie- en legesbesluit openbare
                                      wateren en stranden (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      0418AB89.012   Retributie Centraal Bureau voor
                                      Statistiek (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      Inwtr.: 1990 55
                                      0418AB90.022  Retributie- en legesbesluit Directie
                                      Arbeid (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      Inwtr.: 1990 55
                                      Wijziging: 1997 11
                                      0418AB09.074  Legesbesluit Directie Economische Zaken,
                                      Handel en Industrie 2009 (uitv. art. 3)********
                                      Wijziging: 2010 104
                                      0418AB91.088  Retributie- en legesbesluit Dienst
                                      Openbare Werken (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      Wijziging: 2002 97; 2006 5; 2006 72
                                      0418AB01.090  Retributie- en legesbesluit Inspectie
                                      der invoerrechten en accijnzen (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      0418AB92.043  Retributiebesluit Directie Landbouw,
                                      Veeteelt en Visserij (uitv. art. 3, tweede lid)
                                      0418AB02.099  Retributie- en legesbesluit DINA
                                       (uitv. art. 3, tweede lid)*********
                                       0418AB07.119  Retributie- en legesbesluit Directie
                                       Telecommunicatiezaken (uitv. art. 3, tweede lid)
                                       0418AB04.007  Retributie- en legesbesluit Directie
                                       Infrastructuur en Planning***********
                                       Wijziging: 2008 4
                                       0418AB04.008  Retributie- en legesbesluit Directie
                                       Openbaar Personenvervoer
                                       0418AB04.023  Retributie- en legesbesluit Directie
                                       Wetgeving en Juridische Zaken (uitv. art.
                                       3)************
                                       0418AB04.041  Retributie- en legesbesluit Dienst
                                       Technische Inspecties 2004 (uitv. art.
                                       3)*************                       
                                       0418AB05.065  Retributie- en legesbesluit Directie
                                       Luchtvaart 2005 (uitv. art. 3)**************
                                       0418AB06.004  Legesbesluit Centrale Bank van
                                       Aruba (uitv. art. 3)
                                       2009 74 Legesbesluit Directie Economische Zaken, Handel en Industrie 2009 (uitv. art. 3)***************
                                       Wijziging: 2010 104; 2015 27
                                       0418AB06.073  Retributiebesluit naturalisatietoets Aruba (uitv. art. 3)
                                       2007 119 Retributie- en legesbesluit Directie Telecommunicatiezaken 2007 (uitv. art. 3)**************** 
                                       0418AB10.025  Legesbesluit Monumentenbureau (uitv. art. 3)
                                       2014 23            Retributie- en legesbesluit Directie Arbeid en Onderzoek (uitv. art. 3)*****************
                                       0418AB14.035 Crematiebesluit (uitv. art. 3)***
                                       2015 13            Landsbesluit tarieven en vergoedingen redegebieden (uitv. art. 3)******************

* De Retributieverordening "Aeropuerto Reina Beatrix" (AB. 1984 12) (Pos. 112) is bij de Landsverordening verzelfstandiging luchthaven (AB. 1996 82) met ingang van 1 januari 1997 ingetrokken (bij diezelfde landsverordening werd het met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1991 gewijzigd)
** Het Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst 1982 is hierbij (AB. 1983 2) (Pos. 105) is hierbij ingetrokken
*** Het Retributiebesluit Brandweer (AB. 1980 4) (Pos. 106) is hierbij ingetrokken
**** Treedt in de plaats van AB. 1984 19 (zie ook AB. 1985 25); AB. 1984 19 verviel bij AB. 1985 25 en is dus abusievelijk op de positieve lijst opgenomen (Pos. 113)
***** Deze wijziging werkt gedeeltelijk terug  tot en met 1 januari 1987 onderscheidenlijk tot en met 1 april 1992
****** Artikel I, onderdeel A, onder 7°, ten K, onder 2º treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, eerste lid, onderdeel b, van de Identiteitskaartenverordening (AB. 2001 8) betreffende de minimumleeftijd van zestien jaren komt te vervallen
******* Het Retributie- en legesbesluit Korps Politie Aruba (AB 1987 58) is hierbij ingetrokken; art. 8 werkt terug tot en met 15 februari 2002
******** Deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2002
********* Het Legesbesluit Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (AB. 1990 no. 54) is hierbij ingetrokken
********** Het Retributie- en legesbesluit Directie Openbare Orde en Veiligheid (uitv. art. 3, tweede lid) (AB. 1989 61) is hierbij ingetrokken
*********** Retributie- en legesbesluit Directie Telecommunicatiezaken (uitv. art. 3, tweede lid) (AB. 2003 81) is hierbij ingetrokken
************ Het Retributie- en legesbesluit Dienst Domeinbeheer (AB. 1988 77) is hierbij ingetrokken
************* Het Retributiebesluit Directie Wetgeving 1990 (uitv. art. 3, tweede lid) (AB. 1990 50) en het Legesbesluit Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken (uitv. art. 3, tweede lid) (AB. 1987 60) zijn hierbij komen te vervallen
************** Art. 4 werkt terug tot en met 1maart 2004; het Retributie- en legesbesluit Dienst Technische Inspecties ( AB. 1987 59) is hierbij ingetrokken
*************** De Luchtvaarttarievenregeling (AB 1989 no. GT 60) (Hoofdstuk XI, 9) is hierbij ingetrokken
**************** Het Retributie- en legesbesluit Directie Telecommunicatiezaken (uitv. art. 3, tweede lid) (AB. 2003 81) is hierbij ingetrokken
***************** Het Legesbesluit Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (AB. 1990 54) is hierbij ingetrokken
****************** Het Retributie- en legesbesluit Directie Arbeid (AB 1990 22) (laatst gewijzigd bij AB 1997 11) is hierbij ingetrokken
******************* Dit Lham. is tevens ter uitvoering van de Crematieverordening (AB 2013 32) en de Begrafenisverordening (AB 1999 GT 6)
******************** Dit Lham. is tevens ter uitvoering van de artt. 35 en 38, zevende lid, van de Haven- en redeverordening (AB 2012 31)
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties