05.03. Toelating en uitzetting

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0503GT93.033          Landsverordening toelating en uitzetting (Pos. 136)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2000 101 (inwtr. 2000 102);
                                     2006 30 (inwtr. 2008 48*) AB 2014 11 (inwtr. 2014 12)
                                     2018 70 (inwtr. 2018 71); AB 2021 no. 49;

                                     Uitvoering:
                                     0503AB09.059  Toelatingsbeleid 2009
                                     (uitv. artt. 3, onderdeel a, 7, vierde en negende lid, 8, 
                                     eerste lid en derde lid, 11, eerste lid, 17, vierde lid,
                                     20 en 21, eerste lid)**
                                     Wijziging 2013 25***; 2019 40; 2020 33; 2020 94

                                     Uitvoering:
                                     0503AB09.070  MR.  t.u.v. artt. 4, eerste lid, en 5, eerste lid,
                                     onderdeel c
                                     Wijziging: 2009 76; 2011 52

                                     0503AB09.071  MR. t.u.v. art. 8, vierde lid,
                                     onderdeel a
                                     Wijziging 2010 69
              
                                     0503AB10.036  MR. t.u.v. art. 8, vijfde lid

                                     0503AB12.045  MR. t.u.v. art. 9, eerste lid
                                     Wijziging 2013 22

                                     0503AB09.072  MR. t.u.v. artt. 11, eerste lid, 
                                     en 17, derde lid 
                                     0503AB13.009  MR. t.u.v.art.7, zevende lid, en 14, eerste lid****
                                     Pos. 143 Landsbesluit regeling beheer
                                     waarborgsommen (uitv. art 11, eerste lid) (PB. 1966
                                     71)
                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen 
                                     toezichtuitoefening
                                     (uitv. art. 22a, vijfde lid)
                        
                                                              

Het betreft de inwerkingtreding van de onderdelen B, N, ten 2°, P, ten 1° en ten 3°, R, ten 2°, en T tot en met X van artikel I van de Lv. van 28 juni 2006 tot wijziging van de LTU (AB 2006 30); de citeertitel is ook sindsdien gewijzigd
**  Het Toelatingsbesluit (AB. 1993 GT 41) (Pos. 137) is hierbij ingetrokken; dientengevolge zijn ook de navolgende regelingen komen te vervallen:
- MR. t.u.v. art. 3, eerste lid, onderdeel a, 1º (AB. 1993 GT 29) (Pos. 139);
- MR. t.u.v. art. 3, vierde lid (AB. 1993 GT 30) (Pos. 141);
- Regeling waarborgsommen (uitv. art. 9) (AB. 1997 48). 
***  Art. I, ond. A, en art. II van deze wijziging werken terug tot en met 1 januari 2010 terwijl art. I ond. J, ten 3°, tot en met 9 december 2009 terugwerkt  
**** De MR. van 22 september 2010 (AB. 2010 70) is hierbij ingetrokken
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties