06.03. Bescherming flora en fauna*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0603AB95.002          Natuurbeschermingsverordening**
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     0603AB01.115 Landsbesluit verboden
                                     onderwaterjachtmiddelen (uitv. art. 9)

                                     0603AB00.059  Landsbesluit natuurreservaat Parke
                                     Nacional Arikok (uitv. art. 10)                                       

                                     Uitvoering: 
                                     0603AB13.027 Regeling vergoeding
                                     toegang Parke Nacional Arikok 2013
                                     (uitv. 5, vierde lid)***

                                     2009 61 Regeling vergoeding toegang
                                     Parke Nacional Arikok (uitv. 5, vierde lid)

                                     0603AB96.001  Landsbesluit ontheffingen
                                     beschermde niet-inheemse flora en fauna (uitv. art. 11,
                                     tweede lid)

                                     0603AB95.069 Landsbesluit CITES-registers (uitv. art. 16,
                                     tweede lid)

                                    1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 18, vierde lid)

                                     Pos. 305 Marien-milieuverordening (AB 1980 18)****

                                     Uitvoering:
                                     0603AB87.051  Lham. t.u.v. art. 5 m.b.t. de
                                     schildpad

                                     0603AB87.052 Lham. t.u.v. art. 5 m.b.t. calco

                                     0603AB92.070 Landsbesluit verbod jacht op
                                     koraalvissen (uitv. art. 6)

                                     0603AB88.052 Lham. t.u.v. art. 13, derde lid (bescherming
                                     koralen)

0603AB04.053            Landsverordening verbod op dierproeven

 

Voor in- en uitvoerbod van bedreigde dieren en planten zie X.12 
**  De navolgende regelingen zijn hierbij ingetrokken: de Landsverordening bescherming nuttige diersoorten (AB. 1990 GT 46 ) (Pos. 211), de Landsverordening mariene natuurreservaten (PB. 1976 157) (Pos. 599), de landsverordening, houdende een verbod op de uitvoer van aloëplanten (AB. 1942 84) (Pos. 403) en het Landsbesluit in- en uitvoerverbod bedreigde dieren en planten (AB. 1992 102) (deze laatste twee regelingen waren in onderscheidenlijk X.14 en X.12 opgenomen); AB. 1990 GT 47  (Pos. 212) is komen te vervallen door intrekking van AB. 1990 GT 46 (Pos. 211) 
*** De Regeling vergoeding toegang Parke Nacional Arikok (uitv. 5, vierde lid) (AB. 2009 61) is hierbij ingetrokken; deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2013
****  Wordt ook bij de Natuurbeschermingsverordening (AB. 1995 2 0603AB95.002) ingetrokken doch de intrekkingsbepaling treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties