07.01. Algemene gezondheidszorg*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0701AB14.074           Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg2 (inwtr. 2015 14 en 2016 41)
                                   Wijziging: 2019 27 (inwtr. 2020 33)
                                   Uitvoering:
                                   2020 79 Regeling registratie zorgaanbieders (uitv. art. 2, vierde lid)

0701AB05.006            Landsverordening instelling Instituto Medico San Nicolas
                                       (inwtr. 2005 35)
                                       Wijziging: 2007 107
0701GT89.028            Gezondheidsverordening (Pos. 213)
                                       Wijziging: 1997 34; 2000 101 (inwtr. 2000 102)

                                       Uitvoering:
                                       0701GT88.061  Lham. t.u.v. art. 5 (Pos. 214)

                                       0701GT88.060  Lham. t.u.v. art. 6, eerste lid (Pos. 215)

                                       1989 GT 24  Lham. t.u.v. art. 6. eerste lid (Pos. 216)

                                       0701AB98.070  Landsbesluit algemene bepalingen
                                        toezichtuitoefening (uitv. art. 6, vierde lid)

                                       0701GT88.059  Lham. t.u.v. art. 8 (Pos. 217)

                                       0701GT91.064 Tarievenbesluit landslaboratorium
                                       (uitv. art. 9) (Pos. 218)
0701GT91.001            MR. houdende vaststelling van een instructie inzake het
                                       beheer en administratie van gelden ontvangen wegens
                                       laboratoriumonderzoeken op het Landslaboratorium
                                       (Pos. 219)
0701GT90.009            Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening
                                       (Pos. 226)
                                       Wijziging: 1997 33, 34; 2008 63 (inwtr. 2008 65)
                                       2014 11 (inwtr. 2014 12); 2014 74 (inwtr. 2016 41) 
                                       2020 156 (inwtr. 2020 172)

                                       Uitvoering:**
                                       0701GT88.051  MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º
                                       (Pos. 227)

                                       0701GT88.052  MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º
                                       (Pos. 228)

                                       0701GT88.053  MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º
                                       (Pos. 229)

                                       0701GT88.054  MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º
                                       (Pos. 230)

                                       0701GT88.055  MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º
                                       (Pos. 231)

                                       0701AB05.073  MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º
                                       (aanwijzing botox)

                                       0701AB06.074  MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º
                                       (aanwijzing zelfstandigheden voor parenterale
                                       toediening bij de mens)
                                       0701AB11.002  MR. t.u.v. de artt. 1, onderdeel d, ten 4º,
                                       jo. 2, eerste lid (aanwijzing Yohimbe zowel als geneesmiddel
                                       als voor ander dan een geneeskundig doel)***
                                       0701AB11.019  MR. t.u.v. de artt. 1, onderdeel d, ten 4˚
                                       jo. 2, eerste lid (aanwijzing ephedrine, Sint-Jans kruid,
                                       melatonine en DHEA/ DHEA-S zowel als geneesmiddel als
                                       voor ander dan een geneeskundig doel)****
                                       0701GT90.004  MR. t.u.v. art. 2,
                                       tweede lid (Pos. 232)

                                       0701GT90.048  Landsbesluit verpakte
                                       geneesmiddelen (uitv. art. 5, vierde lid, onderdeel b,
                                       en 6) (Pos. 233)
                                       Wijziging: 1993 4

                                       Uitvoering:
                                       0701GT92.013  MR. t.u.v. art. 15 (Pos. 234)

                                       0701AB06.069 Landsbesluit geneesmiddelen uitsluitend op
                                       recept afgeleverd (uitv. art. 16, tweede lid)*****

                                       0701GT89.086  Landsbesluit inrichting
                                       apotheken (uitv. art. 27, derde lid) (Pos. 236)

                                       0701AB91.016  Landsbesluit dienstregeling
                                       apotheken 1991 (uitv. art. 28, eerste lid)******

                                       0701GT91.058  Lham. t.u.v. art. 30, eerste lid,
                                       onderdeel d (Pos. 238)

                                       0701GT91.059  Lham. t.u.v. art. 30, tweede lid,
                                       onderdeel e (Pos. 239)

                                       0701GT92.016  Landsbesluit vergiften (uitv. art. 32)
                                       (Pos. 240)
                                       0701GT91.060  Lham. t.u.v. art. 37 (Pos. 241)

                                       0701GT91.062  MR. t.u.v. art. 44 (Pos. 242)

                                       0701AB98.070  Landsbesluit algemene bepalingen
                                       toezichtuitoefening (uitv. art. 45, vijfde lid)

* De Landsverordening inzake de dienst der gouvernementsgeneeskundigen (AB 1995 GT 14) (Pos. 491) is ingetrokken o.g.v. de Landsverordening ziektekostenverzekering (AB 1992 18) (inwtr. AB 2000 102); het Lham. t.u.v. art. 8 (Pos. 492) (PB. 1932 110) is dientengevolge ook komen te vervallen.
**  Het Landsbesluit beperking genees- en verbandmiddelenverstrekking AZV (uitv. artt. 5, vijfde lid, onderdeel b, 16, tweede lid, en 21, tweede lid) (AB 1999 18) is ingetrokken bij Lham. van 29 december 2000 (AB 2001 6) (inwtr. AB 2000 102) en is nooit in werking getreden 
***  De MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4°, (AB. 2006 40) is hierbij ingetrokken 
****  De navolgende regelingen zijn hierbij ingetrokken: MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º (aanwijzing melatonine) (AB. 2006 31); MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º (aanwijzing DHEA/DHEA-S) (AB. 2006 32); MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º (aanwijzing ephedrine) (AB. 2006 33) en MR. t.u.v. art. 1, onderdeel d, ten 4º (aanwijzing sint-janskruid) (AB. 2006 76) 
***** Het Landsbesluit aanwijzing geneesmiddelen op recept (uitv. art. 16, tweede lid) (AB. 1993 GT 1) (Pos. 235) is hierbij ingetrokken
****** Het Landsbesluit dienstregeling apotheken (AB 1990 GT 67) is hierbij ingetrokken
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties