07.04. Besmettelijke ziekten

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0704GT92.011          Landsverordening besmettelijke ziekten (Pos. 286)
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     0704AB92.117*  Lham. t.u.v. art. 4, tweede lid

                                     0704AB08.018**  Lham. t.u.v. art. 4, tweede lid
                                     Wijziging: 2009 52

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 46, zesde lid) 
0704GT92.007          Quarantaineverordening (Pos. 287)
                                     Wijziging: 1997 33, 34

                                     Uitvoering:
                                     Pos. 288  Lham. t.u.v. artt. 7 en 15b (PB. 1985 58)

                                     0704AB91.100***  Lham. t.u.v. artt. 7, tweede lid, en
                                     15b, eerste lid
                                     Wijziging: 2003 48
                                     0704AB09.052****  Lham. t.u.v. art. 7, tweede lid

                                     0704GT96.041  Landsbesluit quarantainesein (uitv.
                                     art. 8) (Pos. 289)

                                     0704GT96.042  Lham. t.u.v. art. 15a (Pos. 290)

                                     0704GT93.002  Ontrattingsbesluit (uitv. art. 16)
                                     (Pos. 291)

                                     0704GT93.028  Lham. t.u.v. art. 17 (Pos. 292)

                                     0704GT92.020  Lham. t.u.v. art. 18 (Pos. 293)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 20, vijfde lid)
0704GT88.043          Landsverordening invoer kleine dieren (Pos. 294)
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     0704GT89.002  Landsbesluit invoer apen (uitv. art.
                                     2, vierde lid) (Pos. 295)
                                     Wijziging: 1991 21

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 7, derde lid)

 

Bekrachtigd bij Lv. van 25 november 1993  (AB. 1994 10
** Bekrachtigd bij Lv. van 2 maart 2010 (AB 2010 7)
***  Bekrachtigd bij Lv. van 13 februari 1992 (AB. 1992 23) 
**** Bekrachtigd bij Lv. van 2 maart 2010 (AB 2010 7)

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties