07.06. Uitoefening beroepen in de gezondheidssector

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0706GT89.090          Landsverordening uitoefening tandheelkunde
                                     (Pos.221)
0706GT91.007          Landsverordening bevoegdheid
                                     apothekers en apothekersassistenten (Pos. 222)

                                     Uitvoering:
                                     0706AB94.038  Lham. t.u.v. art. 1, onderdeel b**
                                     Wijziging: 2001 71; 2004 65

                                     0706GT88.063  Lham. t.u.v. art. 1, onderdeel b
                                     (Pos. 223)

                                     0706GT88.062   Lham. t.u.v. de artt. 3, derde lid,
                                     6, eerste lid, en 13, eerste lid (Pos. 224)

                                     0706GT91.008 MR. houdende vaststelling van de
                                     modellen van de getuigschriften bedoeld in de artt.
                                     7, tweede lid, en 12, derde lid (Pos. 225) 
0706GT99.017         Verloskundigenverordening (Pos. 243)                     

                                     Uitvoering:
                                     0706GT91.009  Lham. t.u.v. de artt. 7, eerste lid,
                                     onderdeel b, en 8, tweede lid (Pos. 244)

                                     0706GT90.071  MR. t.u.v. art. 9a,
                                     onderdeel b (Pos. 245)
0706GT96.050         Landsverordening uitoefening geneeskunst
                                     (Pos. 246)

                                     Uitvoering:
                                     0706GT98.006  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 247)

                                     0706GT98.007  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 248)

                                     0706GT98.008  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 249)

                                     0706GT98.009  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 250)

                                     0706GT98.010  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 251)

                                     0706GT98.011  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 252)

                                     0706GT98.012  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 253)

                                     0706GT98.013  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 254)

                                     0706GT98.014  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 255)

                                     0706GT98.015  Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b
                                     (Pos. 256)

2014 73                         Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (inwtr. 2017 54 (gewijzigd: 2021 66))1

                                      Wijziging: 2017 54 (gewijzigd: 2021 66)

                                      Uitvoering:

                                      2021 67            L.ham t.u.v. art. 3, tweede lid2

                                       0706AB17.054   Uitvoeringsbesluit beroepen in de gezondheidszorg3 (uitv. artt. 3, derde lid, 7,
                                                                  tweede lid, ond. a, en vierde lid, 21, eerste lid, ond. a,en 52, eerste en tweede lid)                                                    

                                                                  Wijziging: 2021 66

Voor de Landsverordening medisch tuchtrecht zie XIV.8 
**  Doet AB. 1988 GT 63 (Pos. 223) vervallen 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties