07.07. Gezondheidstoezicht op producten

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0707GT96.012          Warenverordening (Pos. 263)
                                     Wijziging: 1997 34; 2002 45; 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                     Uitvoering:
                                     0707GT00.006  Lham. t.u.v. art. 8 (Pos. 264)

                                     0707GT97.001  Lham. t.u.v. art. 8 (Pos. 265)

                                     0707AB97.043  Landsbesluit voorkoming gebruik
                                     kaliumbromaat (uitv. art. 8)

                                     0707GT97.002  Algemeen warenbesluit
                                     (uitv. artt. 8 en 9) (Pos. 266)

                                     0707GT97.003  Consumptie-ijsbesluit
                                     (uitv. artt. 8 en 9) (Pos. 267)

                                     0707GT96.001  Meng- en bottelinrichtingenbesluit
                                     (uitv. artt. 8 en 9) (Pos. 268)

                                     0707GT96.040  Sodawater en limonadebesluit
                                     (uitv. artt. 8 en 9) (Pos. 269)

                                     0707GT95.002  Personeelsbesluit warenverordening
                                     (uitv. artt. 8 en 9) (Pos. 270)

                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 10, vierde lid)
0707GT96.004          Slacht- en keuringsverordening (Pos. 271)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2002 45; 2009 20

                                     Uitvoering:*
                                     1989 GT 15  Lham. t.u.v. art. 1, sub IX (Pos. 272)
                                     0707GT96.051  Lham. t.u.v. art. 5, tweede lid
                                     (Pos. 273)

                                     0707GT93.003  MR. t.u.v. art. 5a (Pos. 276)

                                     2000 GT 7  MR. t.u.v. art. 5a (Pos. 277)

                                     0707AB93.054  Regeling in-, uit- en doorvoer
                                     paarden (uitv. art. 5a)**

                                     0707AB94.017  Regeling invoer levend vee
                                     (uitv. art. 5a)***
                                     0707AB01.075  Regeling in- en doorvoerverbod in Aruba vanuit
                                     het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Nederland en
                                     Argentinië ter wering van mond- en klauwzeer
                                     (uitv. art. 5a)

                                     0707AB02.046  Regeling in- en doorvoer vlees en
                                     vleeswaren niet afkomstig uit de Verenigde Staten of
                                     de Europese Unie (uitv. art. 5a)****
                                     Wijziging: 2002 85; 2004 43

                                     0707AB05.069  Regeling in- en doorvoerverbod
                                     gevogelte uit Azië en Oost-Europa (uitv. art. 5a)*****

                                     2002 GT 5  Slacht- en keurloonbesluit (uitv. art. 6, derde
                                     lid) (Pos. 284)

                                     0707GT89.018  Lham. t.u.v. art. 11 (Pos. 283)
                                     0707AB04.067  Regeling eisen slagerijen (uitv. art.
                                    12, tweede lid)******

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 13a, vierde lid)
0707GT91.069          Landsverordening bestrijdingsmiddelen
                                     (Pos. 259)
                                     Wijziging: 1997 33, 34

                                     Uitvoering:
                                     0707GT91.052  MR. t.u.v. art. 4 (Pos. 260)

                                     0707GT91.053  MR. t.u.v. art. 4 (Pos. 261)

                                     0707GT91.057  Lham. t.u.v. art. 6, eerste lid (Pos.
                                     262)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 8, vierde lid)

* De Regeling in- en doorvoerverbod rundvee en rundvleesproducten Europa 2006 (AB 2006 no. 37) (uitv. art. 5a) en de Regeling in- en doorvoerverbod vee uit het Verenigd Koninkrijk (AB 1996 no. 41) (uitv. art. 5a) zijn ingetrokken bij de ministeriële regeling van 30 augustus 20121996 no. 41) (uitv. art. 5a) zijn ingetrokken bij de ministeriële regeling van 30 augustus 2012 (AB. 2012 33)
** De regeling zoals opgenomen in AB. 1993 GT 5 (Pos. 279) is hierbij ingetrokken
**  De regelingen zoals opgenomen in AB. 1993 GT 4  (Pos. 278)  , AB. 1993 GT 26 (Pos. 275) en AB. 1993 GT 27 (Pos. 280) zijn hierbij ingetrokken 
***  De regelingen zoals opgenomen in AB. 2002 GT 4 (Pos. 274), 1993 GT 6 (Pos. 281) en 1993 GT 7 (Pos. 282) zijn hierbij ingetrokken 
****  De Regeling in- en doorvoerverbod gevogelte uit Azië (AB. 2004 14) is hierbij ingetrokken 
*****   De Regeling in- en doorvoerverbod in Aruba vanuit Europa ter wering BSE (uitv. art. 5a) (AB. 2001 77) is hierbij ingetrokken
******  Het Vleeshouwerijbesluit (uitv. art. 12, tweede lid) (AB. 1989 no. GT 10) (Pos. 285)  is hierbij ingetrokken 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties