07.08. Verdovende middelen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0708GT90.007          Landsverordening verdovende middelen (Pos. 191)
                                     Wijziging: 1993 70; 1997 34; 2012 51

                                     Uitvoering:*
                                     0708GT02.008  Regeling aanwijzing verdovende
                                     middelen I (uitv. artt. 3, eerste lid, onderdeel g, en 7,
                                     eerste lid, onderdeel a) (Pos. 192)

                                     0708GT88.048  Regeling aanwijzing verdovende
                                     middelen II (uitv. art. 3, eerste lid, onderdeel g)
                                     (Pos. 193)

                                     0708GT88.049  Regeling aanwijzing verdovende
                                     middelen III (uitv. artt. 3, tweede lid, 5 eerste en
                                     tweede lid, en 7, tweede lid) (Pos. 194)

                                     0708AB98.054  Regeling aanwijzing verdovende
                                     middelen IV (uitv. art. 3, eerste lid, onderdeel g)

                                     0708GT90.018  Regeling voorschriften afleveren
                                     en voorschrijven verdovende middelen (uitv. artt. 3,
                                     tweede lid, 5 eerste en tweede lid, en 7, tweede lid)
                                     (Pos. 195)

                                     0708GT88.071  Regeling voorschriften recepten
                                     verdovende middelen (uitv. art. 5, eerste en
                                     tweede lid) (Pos. 196)

                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 9, vierde lid)

                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren
                                     2012 (uitv. art. 14a, tweede lid)**

0708GT91.072          Regeling in-, uit- en doorvoer verdovende middelen
                                     (Pos. 197)

                                     Pos. 199  MR. t.u.v. art. 3 (PB. 1967 157)

                                     0708GT90.040  MR. t.u.v. art. 7, tweede lid
                                      (Pos. 200)

 

De MR. houdende aanwijzing van aceton (uitv. art. 3, eerste lid, onderdeel g) (AB. 1989 19 0708AB89.019) is ingetrokken bij het Landsbesluit in- en uitvoer precursoren essentiële chemicaliën (AB. 1999 38) 
** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties