08.01. Rampenbestrijding

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0801AB89.051          Calamiteitenverordening
                                     Inwtr.: 1992 36
                                     Wijziging: 1996 68; 1997 34; 2014 11 (inwtr.
                                      2014 12

                                     0801AB92.036  Vergoedingenbesluit calamiteiten
                                     (uitv. artt. 14, tweede lid, en 17, tweede lid)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 18, vijfde lid)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties