09.02. Openbaar wegvervoer

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0902GT95.023          Landsverordening personenvervoer (Pos. 329)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2003 50*; 2013 42

                                     Uitvoering:
                                     0902GT96.052  Landsbesluit commissie
                                     personenvervoer (uitv. art. 4, vijfde lid) (Pos. 330)

                                     0902GT97.004  Landsbesluit personenvervoer (uitv.
                                     artt. 5, tweede lid, 23, 24, 25, tweede lid, 27, eerste lid
                                     en 30, derde lid) (Pos. 331)
                                       Wijziging:  2016 22                       

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 34b, vierde lid)

Artikel I, onderdelen A en B treden in werking m.i.v. 5 juli 2004 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties