10.03. Veeteelt en visserij

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1003GT92.017          Verordening op het vissen met sleepnetten (Pos. 448)
                                     Wijziging: 1997 34 
1003AB92.116          Visserijverordening
                                     Inwtr.: 1993 15
                                     Wijziging: 1997 34; 2008 63 (inwtr. 2008 65)

                                     Uitvoering:
                                     1003AB93.015  Visserijbesluit (uitv. artt. 3, 11 en 19)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 12, vierde lid)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties