10.04. Mijnbouw

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1004GT95.024          Zandverordening (Pos. 404)
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 2, vierde lid)
1004GT02.013          Mijnverordening (Pos. 405)
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65)

                                     Uitvoering:
                                     Pos. 406  Mijnbesluit (uitv. art. 8, tweede lid) (PB. 1912
                                    18)
Pos. 407                     Landsverordening mijnwezen (PB. 1911 6)
                                     Wijziging: 1987 GT 3; 2008 63 (inwtr. 2008 65)
1004GT89.030          Landsverordening uitvoerrecht op delfstoffen
                                     (Pos. 90/Pos. 408)
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 24a, vijfde lid)
                                     2013 17   Landsbesluit bijzondere
                                     opsporingsambtenaren 2012
                                     (uitv. art. 31, tweede lid)*

1004AB87.089          Petroleumverordening zeegebied Aruba
                                     Wijziging: 1988 103; 1997 34; 2012 53; 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                     1004AB88.145  Petroleumbesluit (uitv. artt. 5 en 10)
                                     Wijziging: 1990 87

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 10, vierde lid)

*

Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties