10.05. Energievoorziening

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1005GT89.042          Landsverordening publicatieplicht nutsbedrijven
                                     (Pos. 421)
                                     Wijziging: 1997 34; 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75
1005GT91.082          Landsverordening elektriciteitsconcessies
                                     (Pos. 422)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2008 63 (inwtr. 2008 65)

                                     Uitvoering:
                                     1005GT89.088  Lham. t.u.v. de artt. 1, vierde lid, en
                                     6, eerste lid (Pos. 423)

                                     1005GT90.053  Landsbesluit electrische leidingen
                                     en kabels (uitv. artt. 1, vierde lid, en 11, eerste lid)
                                     (Pos. 424)

                                     1005GT96.005  Landsbesluit installatievoorschriften
                                     elektrische inrichtingen (uitv. art. 12) (Pos. 425)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 19, vierde lid)
1005AB90.041          Landsbesluit van 23 augustus 1990, no. 1, houdende
                                     machtiging tot de oprichting van de naamloze
                                     vennootschap Utilities Aruba N.V.
1005AB93.005          Landsverordening van 1 december 1992 houdende
                                     voorzieningen in verband met de overdracht van de
                                     bedrijfsvoering van het Water- en Energiebedrijf ter
                                     zake van de productie en distributie van elektriciteit en
                                     water aan de naamloze vennootschap Water- en
                                     Energiebedrijf Aruba (W.E.B.) N.V.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties