10.07. Industriële en intellectuele eigendom

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1007GT89.046          Merkenverordening (Pos. 433)
                                     Wijziging*: 1997 31; 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                     1007GT89.004  Landsbesluit industriële eigendom
                                     (uitv. artt. 1, tweede lid, 5, derde lid, 7, tweede lid, 16,
                                     vijfde lid, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 21 derde lid en
                                     22) (Pos. 434)
                                     Wijziging: 1989 25 
1007GT03.010          Auteursverordening (Pos. 600)
                                     Wijziging: 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2009 75
1007AB97.029          Octrooiverordening

 

AB. 1997 31:  Artikel I, onderdelen A, D, E en F van deze wijziging treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties