10.08. Vrije zones

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1008AB00.028             Landsverordening vrije zones 2000
                                     (inwtr. 2001 106)
                                     Wijziging: 2005 76 (gewijzigd: 2007 112); 2008 63
                                     (inwtr. 2008 65)
             
                                     Invoering:
                                     1008AB01.106  Invoeringsverordening
                                     Landsverordening vrije zones 2000*

                                     Uitvoering:
                                     1008AB06 071  Landsbesluit vrije zoneterreinen (uitv. art. 2,
                                     eerste lid)**

                                     Lc. 2001 20  Lb. t.u.v. art. 3

                                     1008AB06 012  Landsbesluit bijzondere voorschriften vrije
                                     zones (uitv. artt. 11, tweede lid, en 13)
                                     Wijziging: 2008 64 (inwtr. 2008 65); AB 2021 no. 18;

                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 
                                     2012 (uitv. art. 20, tweede lid)

De Landsverordening vrije zones (AB 1988 no. GT 7) is hierbij conform de inwerkingtredingsbepaling m.i.v.31 juli 2001
(en terugwerkend tot en met 1 januari 2000) gewijzigd en tevens m.i.v. 1 september 2001 ingetrokken;
dientengevolge zijn de navolgende daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen ook komen te vervallen:
Landsbesluit vrije zone haven Oranjestad (AB 1987 no. 41) (uitv. artt. 2, tweede lid, 5, eerste lid, 8, tweede lid,
10, en 12, derde lid), Landsbesluit vrije zone luchthaven (AB 1990 no. 2) (uitv. art. 2, eerste lid), Landsbesluit
vrije zone Bushiri (AB 1991 no. 27) (uitv. art. 2, eerste lid), Landsbesluit vrije zone Barcadera (AB 1995 no. 64)
uitv. art. 2, eerste lid), Regeling afsluiting, toezicht en controle vrije zones (AB 1987 no. 82) (uitv. art. 2, derde
lid). 
**  Werkt terug tot en met 1 september 2001 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties