10.10. Spaarwezen*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


 

  Zie de landsverordening van 7 mei 2002 houdende regels in verband met de overdracht van het vermogen en het
cliëntenbestand van de Postspaarbank (AB. 2002 47); De Postspaarbankverordening (AB. 1993 GT 39) (Pos. 446)
is hierbij ingetrokken; dientengevolge is het uitvoeringsbesluit daarop, het Postspaarbankbesluit (AB. 1993 GT 40)
(Pos. 447), ook komen te vervallen; de landsverordening van 7 mei 2002 werkt terug tot en met 21 oktober 1999 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties