10.11. Geldwezen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1011GT91.034          Landsverordening regeling geldstelsel
                                     Wijziging: 1995 81*; 1997 34; 2005 10(inwtr. 2010 88);
                                     1997 34; 2005 10; 2013 28; 2014 11 (inwtr. 2014 12); 2014 52

                                     Uitvoering:
                                     1011AB87.056  Lham. t.u.v. art. 6, derde lid
                                     (herdenkingsmunt Status Aparte)

                                     1011AB92.052  Landsbesluit herdenkingsmunten
                                     Olympische Spelen 1992 (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB95.003  Lham. t.u.v. art. 6, derde lid
                                     (herdenkingsmunt 50 jaar geleden Tweede
                                     Wereldoorlog geëindigd)

                                     1011AB95.078  Landsbesluit herdenkingsmunt 100
                                     jaar Olympische Spelen 1986-1996 (uitv. art. 6, derde
                                     lid)

                                     1011AB96.033  Lham. t.u.v. art. 6, derde lid
                                     (herdenkingsmunt Aruba volwaardige partner in het
                                     Koninkrijk/officieel ingebruikneming Arubaanse vlag en
                                     volkslied)

                                     1996 38  Landsbesluit uitgifte schildpad-
                                     munten (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB99.032  Landsbesluit herdenkingsmunten
                                     Aruba 500 jaar ontmoeting van culturen en geschreven
                                     geschiedenis (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB02.114  Landsbesluit uitgifte muntenserie bedreigde
                                     diersoorten (uitv. art. 6, derde lid)
                                     Wijziging: 2003 31      

                                     1011AB05.059  Landsbesluit intrekking en inwisseling
                                     vierkante vijf florinstukken (uitv. art. 20, tweede lid)

                                     1011GT92.010  Landsbesluit acceptatie buitenlands
                                      betaalmiddel (uitv. art. 21, tweede lid)
                                     1011AB99.035  Landsbesluit herdenkingsmunten
                                     Status Aparte 1991 (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB00.033  Landsbesluit herdenkingsmunt Olympische
                                     Spelen 2000 (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB01.085  Landsbesluit herdenkingsmunten 15 jaar
                                     Status Aparte (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB02.035  Landsbesluit uitgifte Huwelijksmunt Aruba
                                     (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB05.014  Landsbesluit herdenkingsmunten 50 jaar
                                     Koninkrijksstatuur (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB05.015  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt
                                     Koningin Juliana (uitv. art. 6, derde lid)

                                     1011AB05.055  Landsbesluit zilveren jubileum
                                     herdenkingsmunten Koningin Beatrix (uitv. art. 6, derde
                                     lid)

                                     1011AB06.065  Landsbesluit, houdende algemene
                                     maatregelen, van 1 november 2006 ter uit-voering van
                                     artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling
                                     geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit
                                     herdenkingsmunten 20 jaar Status Aparte en 30 jaar
                                     Vlag en Volkslied)
                                     1011AB08.031  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt jaar van
                                     de dolfijn (uitv. art. 6, derde lid)
                                     1011AB08.068  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Fiesta di 
                                     San Juan (uitv. art. 6, derde lid)
                                     1011AB08.070   Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 55 jaar 
                                     Carnaval (uitv. art. 6, derde lid)
                                     1011AB08.071  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt jaar 
                                     Dande-Bon Aña (uitv. art. 6, derde lid)
                                     1011AB10.068  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt
                                     Olympische Spelen 2012 (uitv. art. 6, derde lid)
                                     1011AB11.022  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt
                                     California Vuurtoren (uitv. art. 6, derde lid)
                                     1011AB11.031  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunten
                                     25 jaar Status Aparte (uitv. art. 6, derde lid)
                                     1011AB11.064  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunten
                                     Koninklijk Bezoek Aruba oktober 2011 (uitv. art. 6, derde lid) 
                                     1011AB12.035  Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Shoco” 
                                     als nationaal symbool van Aruba (uitv. art. 6, derde lid)
                                     1011AB13.039  Landsbesluit uitgifte herdenkings- 
                                     en circulatiemunten troonwisseling (uitv. art. 6, derde lid)
1011GT90.006          Landsverordening deviezenverkeer
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2002 124; 2005 76
                                     (gewijzigd: 2007 112); 2009 75
                                        
                                     Uitvoering:*
                                     1011GT92.006  Landsbesluit waarde florin (uitv. art.
                                     3, eerste
                                     lid)

                                     1011AB92.104  Landsbesluit financiële sancties
                                     Servië en Montenegro (uitv. art. 4, eerste lid)**

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 26, zesde lid)
1011GT90.005          Landsverordening deviezenprovisie (m.v. 1990 GT 5a)
                                     Wijziging: 1997 34; 2002 124; 2003 33; 2005 76 (gewijzigd: 2007 112)

                                     Uitvoering:***
                                     1011AB95.068  Landsbesluit regeling
                                     deviezenprovisievrijstelling (uit. art. 11)
                                     Wijziging: 1998 55; 2001 129; 2008 64 (inwtr. 2008 65)

                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 11a, vierde lid)

* Het Landsbesluit financiële sancties Irak (uitv. art. 4, eerste lid)(AB. 1990 38) is bij landsbesluit van 25 november 2008 no. 1, ingetrokken (vide AB. 2008 72)
** De gebods- en verbodsbepalingen in dit landsbesluit zijn met ingang van 27 februari 1996 opgeschort in het Landsbesluit opschorting sancties Servië en Montenegro (AB 1997 37)
*** Het lb.ham. t.u.v. art. 11 (AB. 2011 76), dat tot en met 1 januari 1986 terugwerkte, is vervallen voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba m.i.v. 1 januari 2011 en voor de landen Curaçao en Sint Maarten m.i.v. 1 januari 2012
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties