10.12. Prijsvorming

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1012GT91.017 *        Prijzenverordening (Pos. 429)
                                      Wijziging: 1992 85; 1997 34; 2009 75; 2014 11 (inwtr. 2014 12)
                                            
                                      Uitvoering:
                                      1012AB92.049  Tarieven april 1992, Stichting
                                      Ziekenverpleging Aruba, Dr. Horacio E. Oduber
                                      Hospitaal (uitv. art. 2)

                                      1012AB90.057  Prijsregeling aardolieproducten
                                      (uitv. art. 2, eerste lid)
                                      Wijziging in het Afkondigingsblad van Aruba: 1990 58,
                                      59, 85, 92, 93, 94, 1991 25, 30, 32 42, 44, 57, 62, 70,
                                      81, 87, 92, 94, 96, 105, 108, 124, 128; 1992 1, 10,
                                      11, 20, 22, 47, 53, 54, 57, 63, 64, 72, 77
                                      Wijziging in de Landscourant van Aruba:** 1992 18,
                                      19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 1993 1, 2, 3,4, 6,7,8,9, 10,
                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
                                      25, 26; 1994 1, 2,3, 5,7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 16, 19,
                                      22, 24; 1995 1, 4, 7,9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 26;
                                      1996 5, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24; 1997 4, 6, 9, 11,
                                      13, 14, 18, 20, 22, 25; 1998 1, 2, 6, 9, 11, 13, 15, 17,
                                      19, 22, 24; 1999 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 22,
                                      24, 26; 2000 2, 4, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 25, 26;
                                      2001 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 22; 2002 2, 4, 7, 8,
                                      13, 17, 19, 20, 22, 25, 26; 2003 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15,
                                      16, 18, 20, 22, 24; 2004 2, 3
                                      1012AB90.086  Prijsregeling eerste
                                      levensbehoeften (uitv. art. 2, eerste lid)
                                      Wijziging in het Afkondigingsblad van Aruba: 1991 11,
                                      12, 15, 01-2220, 29, 33, 39, 43, 47, 58, 68, 69, 72,
                                      77, 80, 86, 93, 97, 98, 01-2299, 106, 109, 110, 111,
                                      117, 120, 126, 129; 1992 2, 4, 12, 19, 39, 48, 50, 55, 62,
                                      65, 67, 79
                                      Wijziging in de Landscourant van Aruba:*** 1992 16,
                                      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 1993, 3, 4, 6, 7,
                                      8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
                                      24, 25, 26, 27, 1994 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
                                      14, 15, 16, 17, 19, 22, 24; 1995 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
                                      11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24; 1996 1, 2, 4, 5,
                                      6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26;
                                      1997 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21,
                                      22, 23, 25; 1998 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18,
                                      19, 21, 22, 23, 24, 26; 1999 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16,
                                      18, 19, 21, 22, 24, 26; 2000 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13,
                                      14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26; 2001 3, 4, 8, 9, 11, 14,
                                      15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24; 2002 1, 3, 4, 7, 12, 14,
                                      15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; 2003 3, 4, 5, 6,
                                      8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25; 2004
                                     1, 2, 4
                                     1012AB90.097  Prijsregeling verse, gekoelde of
                                     bevroren vis (uitv. art. 2, eerste lid)

                                     1991 122  Prijsregeling brood december 1991 (uitv.
                                     art. 2, eerste lid)

                                     1992 3  Prijsregeling brood februari 1992 (uitv. art. 2,
                                     eerste lid)

                                     1012AB91.031  Prijsregeling kippeëieren (uitv. art.
                                     2, eerste lid)
                                     1012GT88.056  Regeling prijsaanduiding goederen
                                     en diensten (uitv. art. 2, tweede lid) (Pos. 430)

                                     1988 GT 38  Regeling administratie- en
                                      bekendmakingsvoorschriften broodprijzen (uitv. art.
                                      2) (Pos. 431)

                                      1012AB96.034  Besluit huisartsentarieven
                                      particuliere patiënten (uitv. artt. 2 en 3)****

                                      Lc. 1999 26  Prijsregeling premie WA-verzekering
                                      motorrijtuigen september 1999 (uitv. art. 2, eerste
                                      lid)*****

                                     1012GT89.009  MR. t.u.v. art. 4 (Pos. 432)

                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 7a, vierde lid)
1012GT89.102          Landsverordening in- en uitvoer (Pos. 437)
                                     Wijziging: 1996 20; 1997 34; 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                     Uitvoering:******
                                     1012GT89.013  Landsbesluit invoerverbod
                                     kippeëieren (uitv. art. 4) (Pos. 438)

                                     1012GT91.018  Landsbesluit invoervergunning
                                     goederen (uitv. art. 4) (Pos. 439)

                                     1012AB91.023  Landsbesluit economische sancties
                                     Irak (uitv. art. 4)
                                     Wijziging: 1991 76

                                     1012AB99.038  Landsbesluit in- en uitvoer
                                     precursoren en essentiële chemicaliën (uitv. art. 4)
                                     1012AB93.044  Landsbesluit economische sancties
                                     Libië (uitv. art. 4)*******

                                     1012AB95.008  Landsbesluit economische sancties
                                     Servië en Montenegro (uitv. art. 4)********

                                     1012AB95.012  Landsbesluit economische sancties
                                     Angola (uitv. art. 4)

                                      2011 55  Regeling invoer aardoliedistillaten (uitv. art. 6)*********
                                      Wijziging: 2011 57

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 14, vierde lid)
 

Sinds de landsverordening van 9 juli 1992 tot wijziging van de Prijzenverordening (AB. 1992 85) wordt
een gedeelte van de krachtens art. 2, eerste lid, onderdeel a, vastgestelde ministeriële regelingen in de
Landscourant van Aruba gepubliceerd 
**  Sinds de landsverordening van 9 juli 1992 tot wijziging van de Prijzenverordening (AB. 1992 85) wordt
een gedeelte van de krachtens art. 2, eerste lid, onderdeel a, vastgestelde ministeriële regelingen in de
Landscourant van Aruba gepubliceerd 
***  Zie uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 18
februari 1997 (HAVA e.a./Land Aruba) 
****  Sinds de landsverordening van 9 juli 1992 tot wijziging van de Prijzenverordening (AB. 1992 85) wordt
een gedeelte van de krachtens art. 2, eerste lid, onderdeel a, vastgestelde ministeriële regelingen in de
Landscourant van Aruba gepubliceerd; de Prijsregeling premie WA-verzekering motorrijtuigen januari
1999 (uitv. art. 2, eerste lid) en zoals gewijzigd bij Lc. 1999 no. 15 (ook afgekondigd Ab. 1999 no. 25) is
vervallen m.i.v. 1 september 1999 
***** Voor de uitvoering van art. 6 zie jaarklappers; het Landsbesluit in- en uitvoerverbod bedreigde dieren en
planten (uitv. art. 4) is vervallen (zie AB. 1995 2) 
****** Het Landsbesluit in- en uitvoerverbod bedreigde dieren en planten (uitv. art. 4) is vervallen (zie AB. 1995 2)
*******  De verbodsbepalingen in dit landsbesluit zijn met ingang van 5 april 1999 opgeschort in het Landsbesluit
opschorting sancties Libië  (AB 1999 59
********  De gebods- en verbodsbepalingen in dit landsbesluit zijn met ingang van 27 februari 1996 opgeschort in
het Landsbesluit opschorting sancties Servië en Montenegro (AB 1997 37 1011AB97.037 ) 
********* Deze regeling geldt voor ten hoogste drie maanden, tenzij bij Lham. bekrachtigd
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties