10.14. In- en uitvoerverboden*

 AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1014GT90.054          Uitvoerverbodenverordening (Pos. 441)
                                     Wijziging : 1997 34            
                                             
                                     Uitvoering:

                                     1014GT89.022  Lham. t.u.v. artt. 1 en 6 (Pos. 442)
                                     2013 17   Landsbesluit bijzondere 
                                     opsporingsambtenaren 2012 
                                     (uitv. art. 6, tweede lid)**

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 3a, vierde lid)

                                     1014AB99.001   Landsverordening uitvoering Chemisch Wapenverdrag***

 

Zie ook VI.3 Natuurbeschermingsverordening en X.12 Landsverordening in- en uitvoer; de Landsverordening
houdende verbod tot uitvoer aloëplanten is vervallen (zie AB. 1995 2)
** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
***  Zie voor aanwijzing landelijk autoriteit, belast met de uitvoering Chemisch Wapenverdrag
in Aruba, AB 1997 39 0701AB97.039

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties