11.02. Verhouding werkgever en werknemer

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1102GT87.009          Landsverordening collectieve arbeidsovereenkomsten
                                     (Pos. 458)
                                   Wijzigingen: 2020 156 (inwtr. 2020 172)
1102GT89.014          Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten
                                     (Pos. 459)*
                                     Wijziging: 1988 80**; 1997 34; 2013 20; 2014 11
                                     (inwtr. 2014 12); AB 2021 no. 43 

                                     Uitvoering:
                                     Pos. 460  Landsbesluit t.u.v. art. 3 (PB. 1974 78)

                                     1102GT88.067  Lham. t.u.v. art. 6 (Pos. 461)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 7a, vierde lid)
1102GT89.065          Arbeidsgeschillenverordening (Pos. 483)
                                     Wijziging: 1997 34; 2012 54 (inwtr. 2013 15)
                                     2014 11 (inwtr. 2014 12);  2020  156
                                    (inwtr.  020  172);  2021 43

                                     Uitvoering:
                                     1102GT89.005  Arbeidsvredebesluit I (uitv. art. 21)
                                     (Pos. 484)

                                     1102GT88.044  Arbeidsvredebesluit II (uitv. art. 3b)
                                     (Pos. 485)
                                     Wijziging: 1994 37

                                     1102GT89.016  Arbeidsvredebesluit III (uitv. art. 21)
                                     (Pos. 486)
1102GT98.018          Cessantiaverordening (Pos. 552)
                                     Wijziging: 2003 62; 2009 75; 2010 98 (inwtr.
                                     2010 103); 2012 9; 2013 20; 2014 11 (inwtr.201412)
​                                     2016 32; 2020 156 (inwtr. 2020 172); 2021 43 

                                     Uitvoering:
                                     1102GT97.009  Landsbesluit beheers- en
                                     beleggingsregelen Cessantiafonds (uitv. art. 6, derde
                                     lid) (Pos. 553)

                                     Uitvoering:
                                     1102GT97.010  Landsbesluit t.u.v. art. 6, derde lid
                                     (Pos. 554)

                                     1102GT97.011  Lham. t.u.v. art. 7, eerste lid
                                     (Pos. 555)

                                     1102GT97.012  Landsbesluit regeling College van
                                     Beroep Cessantiaverordening (uitv. art. 9, derde lid)
                                     (Pos. 556)
                                     Wijziging: 1998 41

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 12a, vierde lid)
                           
                                     1102AB13.017  Landsbesluit bijzondere
                                     opsporingsambtenaren 2012
                                     (uitv. art. 14a, tweede lid)***

Vervangt AB. 1988 GT 3 
**  Deze wijziging is niet verwerkt in AB. 1989 GT 14 
*** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties