11.04. Vakantie

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1104GT93.011          Vakantieverordening (Pos. 475)
                                      Wijziging: 1997 34; 2013 no. 20; 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 16a, vierde lid)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties