11.05. Arbeid in bijzondere bedrijven*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1105GT91.049           Stuwadoorsverordening (Pos. 467)**
                                      Wijziging: 1997 33, 34

                                      Uitvoering:
                                      1105GT89.063  Stuwadoorsbesluit (uitv. art. 2)
                                      (Pos. 468)

                                      1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 2a, vierde lid)

                                      1105GT93.022 Landsbesluit t.u.v. art. 4, zesde lid
                                      (Pos. 469) 

 

Zie ook XV.3 (Landsbesluit monstering schepelingen) 
**  Vervangt de tekst van AB. 1989 GT 62 

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties