11.06. Veiligheid van de arbeid

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1106GT90.031          Veiligheidsverordening (Pos. 476)*
                                     Wijziging: 1997 34; 2013 20, AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12);  ( 2019  28) (inwtr.  2020  33)  2020  156 (inwtr.  2020  172);  2021  43 

                                     Uitvoering:
                                     1106GT91.021  Veiligheidsbesluit I (uitv. art. 2)
                                     (Pos. 477)

                                     Uitvoering:
                                     1106GT90.019  MR. t.u.v. art. 38 (Pos. 478)

                                     1106GT89.096  MR. t.u.v. art. 55, eerste lid (Pos. 479)

                                     1106GT91.022  Veiligheidsbesluit II (uitv. art. 2)
                                     (Pos. 480)

                                     1106AB92.101  Veiligheidsbesluit gasreservoirs en
                                     gasinstallaties (uitv. art. 2, eerste lid)**
                                     Wijziging: 2005 72

                                     1106AB88.147  MB. t.u.v. art. 2, tweede, derde en
                                     vijfde lid

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 4b, vierde lid)

* Vervangt AB. 1989 GT 64 
** Doet AB. 1989 GT 44 vervallen 

                                   

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties