11.07. Arbeidsbemiddeling

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1107GT89.006         Arbeidsbureauverordening (Pos. 487)

                                     Uitvoering:
                                     1107GT89.007  Arbeidsbureaubesluit (uitv. art. 9)
                                     (Pos. 488)

1107GT94.008          Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten 
                                     (Pos. 489)
                                     Wijziging: 1997 34; 2009 75; 2013 20; 2013 28; 2014  11 (inwtr.  2014 12);  2021  43 

                                     Uitvoering:
                                     1107GT91.023  Landsbesluit inschrijving
                                     arbeidskrachten (uitv. artt. 3, tweede lid, en 9, eerste
                                     lid, onderdelen d en e) (Pos. 490)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 9a, vierde lid)

1107AB13021             Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten (inwtr. 2013 37) 3

                                   Wijziging: 2021 43 

                                   Uitvoering: 2014 20 Regeling bewijsstukken aanvraag uitzendvergunning
                                   (uitv. art. 3, eerste lid) Wijziging: 2014 45 2013 69

                                  Landsbesluit terbeschikkingstelling arbeidskrachten (uitv. art. 6)
                                  Uitvoering: 1991 GT 23 Regeling arbeidskrachteninformatie (uitv. art. 5, eerste en tweede lid)

* De tekst van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten werd vóór zijn publicatie in het Afkondigingsblad van Aruba gewijzigd bij artikel 14 van de Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving (AB. 2013 20). Deze wijziging is dan ook verwerkt in de tekst van deze landsverordening zoals gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba (AB 2013 21) en wordt daardoor niet als een aparte wijziging in de index opgenomen
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties